Хичээлийн хөтөлбөр

Хүүхдэд зориулсан хичээлийн хөтөлбөр

Манай цэцэрлэгийн ерөнхий хөтөлбөр Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны яамнаас гаргасан ЦӨМ хөтөлбөрийг дагаж мөрдөх ба хүүхдүүддээ зөв хүн болж төлөвшөхөд нь голчлон анхаарч ажиллах болно.

Бага бүлэг

Өөрийгөө болон хүрээлэн буй орчиноо таньж мэдэж өөрийгөө бие даасан хувь хүн болсноо бусад хүмүүст мэдрүүлэхийг хичээдэг. Энэ насанд таны хүүхдийн хөдөлгөөн, хөдөлгөөний хурд идэвхтэй нэмэгддэг байна. Ийм учраас бид хүүхэд бүрийн насны онцлогт, тохирсон олон талт арга зүйг ашиглан хөдөлгөөн “Эрүүл мэнд сувилахуйн” хөтөлбөрийг хүүхдийн хүсэл сонирхол, сонголтыг хүндэтгэн санал болгож байгаагаараа онцлогтой.

Багш: Эрдэнэчимэг, Батхишиг

1,6-2 нас

 • Хэл яриа
 • Бие бялдар
 • Дүрслэх
 • Дуу хөгжим
 • Танин мэдэхүй
 • Математик төсөөлөл

Дунд бүлэг

Бие махбодь нь эрч, хүчтэй хөдөлгөөнийг ихэд шаардаг ба  “Би өөрөө”, “Би хийе”, “Би чадна” гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй байдаг. Ийм учраас бид хүүхэд бүрийн насны онцлогт, тохирсон олон талт арга зүйг ашиглан хөгжүүлэхийн сацуу хүүхдийн хүсэл сонирхол, сонголтыг хүндэтгэсэн хамгийн тохиромжит “Эрүүл бие саруул ухаан” хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаагаараа онцлогтой.

Багш: Эрдэнэчимэг, Батхишиг

2-3 нас

 • Хэл яриа
 • Бие бялдар
 • Дүрслэх
 • Дуу хөгжим
 • Танин мэдэхүй
 • Математик төсөөлөл

Ахлах бүлэг

3-4 насандаа хүүхэд гар хөлийн хөдөлгөөн оролцсон үйл ажиллагаанаас сэтгэл ханамжийг мэдэрдэг. Мөн өөрөө өөрийгөө хүндэлж сурах мэдрэмжийг энэ насанд олгох хэрэгтэй. Ийм учраас бид хүүхэд бүрийн  насны онцлогт, тохирсон олон талт арга зүйг ашиглан хөгжүүлэхийн сацуу хүүхдийн хүсэл сонирхол, сонголтыг хүндэтгэсэн хамгийн тохиромжит “Эрүүл бие саруул ухаан” “Авъяас” “Ном” хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаагаараа онцлогтой.

Багш: Эрдэнэчимэг, Батхишиг
3-4 нас
 • Хэл яриа
 • Бие бялдар
 • Дүрслэх
 • Дуу хөгжим
 • Танин мэдэхүй
 • Математик төсөөлөл

Бэлтгэл бүлэг

Бусдын анхаарлын төвд байх гэдэг таны хүүхэд энэ насан дээр ирээд бүх зүйл түүнийг тойрон эргэлдэх ёсгүй гэдгийг ухаардаг. Тэрээр бусдын сэтгэл санааны байдлыг ойлгож эхэлдэг. Бэрхшээлийг даван туулж, өөрийн сэтгэл хөдлөлийг хянаж сурна. Ийм учраас бид хүүхэд бүрийн насны онцлогт, тохирсон олон талт арга зүйг ашиглан хөгжүүлэхийн сацуу хүүхдийн хүсэл сонирхол, сонголтыг хүндэтгэсэн хамгийн тохиромжит Эрүүл бие саруул ухаан” “Авъяас” “Ном”  хөтөлбөрүүдийг санал болгож байгаагаараа онцлогтой.

Багш: Эрдэнэчимэг, Батхишиг
4-5 нас
 • Хэл яриа
 • Бие бялдар
 • Дүрслэх
 • Дуу хөгжим
 • Танин мэдэхүй
 • Математик төсөөлөл

Боролдойн гэр цэцэрлэгийн үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Өдрийн үйл ажиллагаануудБага бүлэгДунд бүлэгАхлах бүлэгБэлтгэл бүлэг
Өглөөний хүлээн авалт8:00-9:008:00-9:008:00-9:008:00-9:00
Төрийн дуулал хүндэтгэх , Өглөөний дасгал9:00-9:15 9:00-9:15 9:00-9:15 9:00-9:15
Өглөөний цай 9:20-10:00 9:20-10:00 9:20-10:00 9:20-10:00
Хөгжүүлэх үйл ажиллагаа10:10-10:2510:10-10:3010:10-10:3510:10-10:40
Эрүүл ахуй10:30-10:4010:35-10:45 10:40-10:50 10:50-10:55
Бага үдийн цай 10:55-11:3010:55 -11:3010:55 -11:3010:55 -11:30
Боролдойн тоглооомын цаг11:30-11:5011:30-11:5011:30-11:5011:30-11:50
Эрүүл ахуй11:50-12:0011:50-12:0011:50-12:0011:50-12:00
Өдрийн хоол12:00-12:5012:00-12:5012:00-12:5012:00-12:50
Нойрсоход бэлтгэх 12:50-13:1512:50-13:1512:50-13:1512:50-13:15
Өдрийн амралт13:15-15:1513:15-15:1513:15-15:1513:15-15:15
Босолт /Сувилахуйн цаг/15:15-15:3015:15-15:3015:15-15:3015:15-15:30
Үдийн цай15:30-16:0015:30-16:0015:30-16:0015:30-16:00
Боролдойн театрын цаг 16:00-16:3516:00-16:3516:00-16:3516:00-16:35
Оройн хоол16:40-17:00 16:40-17:0016:40-17:0016:40-17:00
Хөгжөөн баясгах ажил17:00-17:30 17:00-17:3017:00-17:3017:00-17:30
Оройн таралт /Эцэг эхтэй харилцах цаг /17:30-18:3017:30-18:3017:30-18:3017:30-18:30

Цэцэрлэгийн мэдээлэл

Имэйл хаягаа бүртгүүлсэнээр бид мэдээллийг алдалгүй илгээх болно